Проф. д-р Александар Димитров

  • Член на Надзорната комисија на Инженерската институција на Македонија
  • Здружение на металурзи на Македонија
  • Редовен професор на Технолошко-металуршки факултет, Универзитет “Св. Кирил и Методиј” Скопје