Проф. д-р Анита Грозданов

Член на Управниот одбор на Инженерската институција на Македонија

НАНОМАК

Редовен Професор на Институтот за Органски технологии на Технолошко-металуршки факултет (ТМФ) при Универзитет “Св. Кирил и Методиј” Скопје