Оглас за организација, учество, почетен настан; изработка на тендерска документација; организација на тендерските процедури за проектот STRASS Рок на аплицирање до 31.7.2018 година

Оглас за (во оригинал на англиски јазик) “Organization, participation, opening event; tender documentation development; tender procedures organisation” за проектот “Safe Cross-Border Transportation of Hazardous Materials: Orphan Radioactive Sources – STRASS“ во рамки на програмата “INTERREG IPA CBC Programme Greece – the Former Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020”, а за потребите на Инженерска институција на Македонија.

Огласот е отворен до 31.07.2018 со напомена дека целата комуникација е исклучиво на англиски јазик.

Референтен број: STRASS – CN1 – S.O 2.1 – SC 006

Документи во прилог: