Состанок на претседателот на ИМИ

Одржан состанок на претсадателот на ИМИ проф. д-р Христина Спасевска, потпретседателот проф. д-р Милорад Јовановски и ген. секретар проф. д-р Даме Димитровски со поранешните претседатели: проф. д-р Александар Димитров, проф. д-р Горан Марковски, диа. Трајко Димитров и проф. д-р Ѓорѓи Димировски. Тема на состанокот: Првични подготовки за обележувањето на Јубилејот – 70 години ИМИ.