Оглас за организација на настани за проектот STRASS Рок за аплицирање до 20.2.2020 година

Оглас за (во оригинал на англиски јазик) “Organization of events for STRASS project” за проектот “Safe Cross-Border Transportation of Hazardous Materials: Orphan Radioactive Sources – STRASS“ во рамки на програмата “INTERREG IPA CBC Programme Greece – the Former Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020”, а за потребите на Инженерска институција на Македонија.

Огласот е отворен од 20.01.2020 до 20.02.2020 со напомена дека целата комуникација е исклучиво на англиски јазик.

Референтен број: STRASS – CN1-S.O2.1-SC006/TD2

Документи во прилог: