Повик за доставање понуди за организирање на конференции во рамки на ЕУ Проектот „Пазарно ориентирани вештини за одржливо енергетски ефикасно градење“ (TRAINEE)

1. Цел на повикот   Проектот ќе развие и ќе промовира поддршка на градежниот сектор, во насока на креирање дополнителни капацитети на вработените за имплементирање на параметрите за енергетска ефикасност во градбите. Проектот се води во рамките на „Хоризонт 2020“ (работна програма „Безбедна, Повеќе

Повик за доставање понуди за обезбедување на простор и освежување за организирани оценувачки сесии во рамки на ЕУ Проектот „Пазарно ориентирани вештини за одржливо енергетски ефикасно градење“ (TRAINEE)

1. Цел на повикот   Проектот ќе развие и ќе промовира поддршка на градежниот сектор, во насока на креирање дополнителни капацитети на вработените за имплементирање на параметрите за енергетска ефикасност во градбите. Проектот се води во рамките на „Хоризонт 2020“ (работна програма „Безбедна, Повеќе

Повик за доставање понуди за техничка изработка и печатење на материјали за пилотирање на процесот на Валидација на неформално и информално учење во рамки на ЕУ Проектот „Пазарно ориентирани вештини за одржливо енергетски ефикасно градење“ (TRAINEE)

1. Цел на повикот   Проектот ќе развие и ќе промовира поддршка на градежниот сектор, во насока на креирање дополнителни капацитети на вработените за имплементирање на параметрите за енергетска ефикасност во градбите. Проектот се води во рамките на „Хоризонт 2020“ (работна програма „Безбедна, Повеќе

ПОВИК ЗА ПРЈАВУВАЊЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ПРОЦЕНУВАЧИ ВО ПРОЦЕСОТ НА ВАЛИДИРАЊЕ НА НЕФОРМАЛНО И ИНФОРМАЛНО УЧЕЊЕ ПРЕКУ ПРЕПОЗНАВАЊЕ НА ПРЕТХОДНО ЗНАЕЊЕ И ВЕШТИНИ во рамки на ЕУ Проектот „Пазарно ориентирани вештини за одржливо енергетски ефикасно градење” (TRAINEE)

Цел на повикот   Проектот ќе развие и ќе промовира поддршка на градежниот сектор, во насока на креирање дополнителни капацитети на вработените за имплементирање на параметрите за енергетска ефикасност во градбите. Проектот се води во рамките на „Хоризонт 2020″ (работна програма „Безбедна, Повеќе

Повик за доставање понуди Објавување на повик во јавни гласила и средства за информирање во рамки на ЕУ Проектот „Пазарно ориентирани вештини за одржливо енергетски ефикасно градење“ (TRAINEE)

1. Цел на повикот Проектот ќе развие и ќе промовира поддршка на градежниот сектор, во насока на креирање дополнителни капацитети на вработените за имплементирање на параметрите за енергетска ефикасност во градбите. Проектот се води во рамките на „Хоризонт 2020“ (работна програма „Безбедна, Повеќе

Оглас за организација на настани за проектот STRASS Рок за аплицирање до 20.2.2020 година

Оглас за (во оригинал на англиски јазик) “Organization of events for STRASS project” за проектот “Safe Cross-Border Transportation of Hazardous Materials: Orphan Radioactive Sources – STRASS“ во рамки на програмата “INTERREG IPA CBC Programme Greece – the Former Yugoslav Republic of Macedonia Повеќе

Доделување на Признанието ИНЖЕНЕРСКИ ПРСТЕН, 28.06.2019, Скопје – говор на добитничката на признанието Тамара Георгиевска

16 години веќе како можноста за добивањето на Признанието Инженерски прстен тивко, но молскавично врви низ новите генерации од сите инженерските гранки. Да се поседува Диплома од инженерските струки значи многу повеќе од лист хартија напишан со многу текст и лични податоци. Повеќе

Доделување на Признанието ИНЖЕНЕРСКИ ПРСТЕН, 28.06.2019, Скопје – говор на претседателот на Инженерската институција на Македонија, проф. д-р Христина Спасевска

Имам, особена чест и задоволство, да ве поздравам и да се заблагодарм за вашето ценето присуство што ја величите ова свеченост, по повод доделувањето на Признанието ИНЖЕНЕРСКИ ПРСТЕН, на најдобрите дипломирани инженери. Нив така ги поздравувам и им честитам за наградата. Најнапред, Повеќе

Обраќање на претседателот на Инженерската институција на Македонија по повод промоцијата на монографијата „15 години Инженерски прстен“

Следејќи ги своите заложби да се исправи пред предизвиците – подобрување на општествената клима за инженерството и поттикнување на младите да се определат за инженерска професија – пред 15 години ја понесе задачата да биде глас на инженерството кај младите со етаблирање Повеќе

Трилатерална средба на претставници од Инженерската институција на Македонија со колеги од Бугарската федерација на научни и технички асоцијации и Сојузот на инженери и техничари на Србија

Трилатерална средба на претставници од Инженерската институција на Македонија со колеги од Бугарската федерација на научни и технички асоцијации (http://fnts.bg/en/) и Сојузот на инженери и техничари на Србија (http://sits.org.rs/) на 29.03.2018 година во Софија. Средбата се одржа по повод обележувањето на 125 Повеќе