Оглас за организација, учество, почетен настан; изработка на тендерска документација; организација на тендерските процедури за проектот STRASS Рок на аплицирање до 31.7.2018 година

Оглас за (во оригинал на англиски јазик) “Organization, participation, opening event; tender documentation development; tender procedures organisation” за проектот “Safe Cross-Border Transportation of Hazardous Materials: Orphan Radioactive Sources – STRASS“ во рамки на програмата “INTERREG IPA CBC Programme Greece – the Former Повеќе