46-тата Европска конференција за млади инженери на тема Bridging Engineering Perspectives за прв пат се одржува во Република Северна Македонија и има за цел да направи спојување на млади инженери од различни здруженија во Европа за да споделат знаења и да развијат лични и професионални вештини.

Bridging Engineering Perspectives е темата на оваа конференција која нуди иновативни панел сесии, работилници, презентација на компании и препознавање на новите предизвици на индустрискиот сектор. Генерални директори, универзитетски професори, експерти и професионалци од неколку индустрии ќе имаат можност да ги пренесат своите знаења, со цел младите инженери кај нас, а и во цела Европа да ги осознаат практиките и проблемите во инженерскиот сектор, притоа дефинирајќи ги нивните решенија.

Покровител на конференцијата е Претседателот на Република Северна Македонија Стево Пендаровски.

http://eyeohrid2020.engineer.org.mk/