Проф. д-р Грозде Алексовски

  • Член на Управен одбор на Инженерска институција на Македонија