Христина Спасевска

  • Центар за менаџирање  на знаење и вештини К&С центар