Проф. д-р Христина Спасевска

Претседател на Инженерската институција на Македонија

Здружение на инженери по физика

Редовен професор на Факултетот за електротехника и информациски технологии

Универзитет “Св. Кирил и Методиј” Скопје