Инженерската институција на Македонија, најголемата и најстарата организација што во себе ги обединува инженерите од сите дисциплини, следејќи ги своите заложби да се исправи пред предизвиците – подобрување на општествената клима за инженерството и поттикнување на младите да се определат за инженерска професија во 2003 година ја понесе задачата да биде глас на инженерството кај младите со етаблирање на признанието Инженерски прстен. Седум години подоцна, на оваа мисија и се придружува и Комората на овластени архитекти и овластени инженери.

Од самиот почеток, признанието го доделува актуелниот претседател на државата, на манифестација што традиционално се одржува во Охрид, лулката на Македонската писменост, за во тој миг да се вратиме на нашите корени, правејќи мост на далечното минато од светците Климент и Наум со сегашноста.

Инженерски прстен е уникатно признание во регионот, но и многу пошироко, што овозможува преку наградување на најдобрите дипломирани студенти да се промовира инженерството и науката како стожери за развојот на општеството. Истовремено, овој чин ја нагласува елитноста што треба да ги поттикне младите за  професионално усовршување, насочувајќи ги кон истражувања, развој на иновативната мисла и претприемништвото.

 

Добитници на Инженерски прстен

 

ГодинаИме и презимеФакултетУниверзитет
2004Ана ИвановскаАрхитектонски факултетУниверзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
2004Блерим БајрамиГрадежен факултетУниверзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
2004Марија ЕфнушеваЕлектротехнички факултетУниверзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
2004Билјана СтојковскаЗемјоделски факултетУниверзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
2004Александар КостиќМашински факултетУниверзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
2004Дејанчо ЃеоргиевТехнолошко металуршки факултетУниверзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
2004Весна НечовскаТехнички факултетУниверзитет „Климент Охридски“ – Битола
2004Далиборка РистевскаШумарски факултетУниверзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
2004Александар ИвановскиИнтердисциплинарни студии по инженерство на животна срединаУниверзитет „Климент Охридски“ – Битола
2005Емилија СофескаАрхитектонски факултетУниверзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
2005Александра ЗлатескаГрадежен факултетУниверзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
2005Соња ФилипоскаЕлектротехнички факултетУниверзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
2005Звезда БогевскаЗемјоделски факултетУниверзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
2005Даме ДимитровскиМашински факултетУниверзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
2005Јелена ОстојиќТехнолошко металуршки факултетУниверзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
2005Никола МијаковскиТехнички факултетУниверзитет „Климент Охридски“ – Битола
2005Валентина СтојчеваРударско геолошки факултетУниверзитет „Гоце Делчев“ – Штип
2005Глигорчо РадинскиШумарски факултетУниверзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
2005Димитрија СековскиИнтердисциплинарни студии по инженерство на животна средина
2006Јасна СтефановскаАрхитектонски факултетУниверзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
2006Стевчо МитовскиГрадежен факултетУниверзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
2006Иван ЧорбевЕлектротехнички факултетУниверзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
2006Тања МициќФакултет за земјоделски науки и хранаУниверзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
2006Кристина ЈакимовскаМашински факултетУниверзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
2006Елена ТомовскаТехнолошко металуршки факултетУниверзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
2006Биљана ЦветановскаТехнички факултетУниверзитет „Климент Охридски“ – Битола
2006Александра ДимитриевскаШумарски факултетУниверзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
2007Никола СтакиновАрхитектонски факултетУниверзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
2007Дарко НаковГрадежен факултетУниверзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
2007Катерина ТашковаЕлектротехнички факултетУниверзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
2007Симеон МилевскиФакултет за земјоделски науки и хранаУниверзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
2007Мите ТомовМашински факултетУниверзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
2007Тијана КалајџиеваТехнолошко металуршки факултетУниверзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
2007Михаел КашовскиТехнички факултетУниверзитет „Климент Охридски“ – Битола
2007Марјан ДелипетровФакултет за рударство, геологија и политехникаУниверзитет „Гоце Делчев“ – Штип
2007Драгица ЃуровскаШумарски факултетУниверзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
2008Кире ТриводалиевФакултет за електротехника и информациски технологииУниверзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
2008Бојан ЈованоскиМашински факултетУниверзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
2008Бојан СимовскиШумарски факултетУниверзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
2008Зоран ТрпескиТехнички факултетУниверзитет „Климент Охридски“ – Битола
2008Гоце ТасескиГрадежен факултетУниверзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
2008Бранислава ЃорѓевиќАрхитектонски факултетУниверзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
2008Катерина БанџоФакултет за земјоделски науки и хранаУниверзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
2008Емилија ТошиќТехнолошко металуршки факултетУниверзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
2009Ѓорѓи МаџаровФакултет за електротехника и информациски технологииУниверзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
2009Миле ОрешковиќФакултет за електротехника и информациски технологииУниверзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
2009Марјан ЏидровМашински факултетУниверзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
2009Дејан ИлиевскиШумарски факултетУниверзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
2009Снежана ЦветковскаТехнички факултетУниверзитет „Климент Охридски“ – Битола
2009Лилјана БожиновскаГрадежен факултетУниверзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
2009Катерина ПочеповаАрхитектонски факултетУниверзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
2009Катица ПанзевскаФакултет за земјоделски науки и хранаУниверзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
2009Игор МицовскиТехнолошко металуршки факултетУниверзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
2009Александар КрстевФакултет за рударство, геологија и политехникаУниверзитет „Гоце Делчев“ – Штип
2010Елена ПазарџиевскаАрхитектонски факултетУниверзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
2010Цветанка ФилиповаГрадежен факултетУниверзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
2010Стојан ТрајановскиФакултет за електротехника и информациски технологииУниверзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
2010Катaрина ТројачанецФакултет за електротехника и информациски технологииУниверзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
2010Марија МирчевскаФакултет за земјоделски науки и хранаУниверзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
2010Јована ЈовановаМашински факултетУниверзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
2010Филип ЗдравескиМашински факултетУниверзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
2010Стефан КувенџиевТехнолошко металуршки факултетУниверзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
2010Елизабета ДелиоскаТехнички факултетУниверзитет „Климент Охридски“ – Битола
2010Ванчо АџискиФакултет за природни и технички наукиУниверзитет „Гоце Делчев“ – Штип
2010Јасмина ПалашевскаШумарски факултетУниверзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
2011Марија МилошевскаАрхитектонски факултетУниверзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
2011Симона МарковскаГрадежен факултетУниверзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
2011Александра КаневчеФакултет за електротехника и информациски технологииУниверзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
2011Соња БачеваФакултет за земјоделски науки и хранаУниверзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
2011Елеонора АнгеловскаМашински факултетУниверзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
2011Елена КамчеваТехнолошко металуршки факултетУниверзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
2011Бојан МитровскиТехнички факултетУниверзитет „Климент Охридски“ – Битола
2011Трајче БошевскиФакултет за природни и технички наукиУниверзитет „Гоце Делчев“ – Штип
2011Марија СмилјановскаШумарски факултетУниверзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
2012Ирена РистовскаАрхитектонски факултетУниверзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
2012Бојан ПеливаноскиГрадежен факултетУниверзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
2012Петар КрстевскиФакултет за електротехника и информациски технологииУниверзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
2012Никола ТрајковскиФакултет за земјоделски науки и хранаУниверзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
2012Таско СмилескиМашински факултетУниверзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
2012Тина КоцоваТехнолошко металуршки факултетУниверзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
2012Ева ДумковаТехнички факултетУниверзитет „Климент Охридски“ – Битола
2012Јорданка НиколоваФакултет за рударство, геологија и политехникаУниверзитет „Гоце Делчев“ – Штип
2012Стојанче ПановФакултет за информатикаУниверзитет „Гоце Делчев“ – Штип
2012Сања ВеличковскаШумарски факултетУниверзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
2012Теа БошковскаФакултет за дизајн и технологии на мебел и ентериерУниверзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
2012Бојана КотескаФакултет за информатички науки и компјутерско инженерствоУниверзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
2013Диме ЈанчевТехнолошко металуршки факултетУниверзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
2013Игор КулевФакултет за електротехника и информациски технологииУниверзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
2013Ивана ВелиновскаГрадежен факултетУниверзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
2013Благица ТрајческаМашински факултетУниверзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
2013Марина НајдоскаАрхитектонски факултетУниверзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
2013Влатко ПешначкиШумарски факултетУниверзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
2013Дана УжевскаФакултет за земјоделски науки и хранаУниверзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
2013Марија СтојовскаФакултет за дизајн и технологии на мебел и ентериерУниверзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
2013Дарко МартиновиќФакултет за информатички науки и компјутерско инженерствоУниверзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
2013Александар СтојковскиТехнички факултетУниверзитет „Климент Охридски“ – Битола
2014Ристо АнастасовГрадежен факултетУниверзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
2014Синиша МитаноскиШумарски факултетУниверзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
2014Благој АтанасовскиФакултет за информатички науки и компјутерско инженерствоУниверзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
2014Марко КостоскиФакултет за дизајн и технологии на мебел и ентериерУниверзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
2014Александра СаракимоваТехнолошко металуршки факултетУниверзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
2014Елина ФилеваАрхитектонски факултетУниверзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
2014Божанка РистоваФакултет за земјоделски науки и хранаУниверзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
2014Катерина СмиљковиќФакултет за електротехника и информациски технологииУниверзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
2014Огнен ТутескиМашински факултетУниверзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
2014Јасмина ТрпескаМашински факултетУниверзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
2014Ана ВелеваТехнички факултетУниверзитет „Климент Охридски“ – Битола
2014Сандра ЃорѓиеваФакултет за природни и технички наукиУниверзитет „Гоце Делчев“ – Штип
2014Ана ЉуботенскаФакултет за информатикаУниверзитет „Гоце Делчев“ – Штип
2015Кристијан РуневскиГрадежен факултетУниверзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
2015Петар МоштановскиШумарски факултетУниверзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
2015Наталија НајдоваФакултет за информатички науки и компјутерско инженерствоУниверзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
2015Лидија ЛазовскаФакултет за дизајн и технологии на мебел и ентериерУниверзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
2015Анџела МишиќТехнолошко металуршки факултетУниверзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
2015Гордан ВитевскиАрхитектонски факултетУниверзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
2015Анита ПоповскаФакултет за земјоделски науки и хранаУниверзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
2015Паулина ГрнароваФакултет за електротехника и информациски технологииУниверзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
2015Игор ПоповскиТехнички факултетУниверзитет „Климент Охридски“ – Битола
2015Драган СиљаноскиФакултет за информатика и комуникациски технологииУниверзитет „Климент Охридски“ – Битола
2015Емилија ДуковскаТехнолошко-технички факултетУниверзитет „Климент Охридски“ – Битола
2015Катерина ПетровскаФакултет за биотехнички наукиУниверзитет „Климент Охридски“ – Битола
2015Деспина ЈаневскаФакултет за природни и технички наукиУниверзитет „Гоце Делчев“ – Штип
2015Адријана КоцеваФакултет за информатикаУниверзитет „Гоце Делчев“ – Штип
2015Сања СандеваТехнолошко технички факултетУниверзитет „Гоце Делчев“ – Штип
2015Драгица МицовскаЕлектро-технички факултетУниверзитет „Гоце Делчев“ – Штип
2015Зорица ЛеловаЗемјоделски факултетУниверзитет „Гоце Делчев“ – Штип
2015Мерита КасаФакултет за информатикаДржавен универзитет во Тетово
2016Лилјана ДимевскаАрхитектонски факултетУниверзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
2016Ивана НедевскаГрадежен факултетУниверзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
2016Ивона ПавловскаФакултет за дизајн и технологии на мебел и ентериерУниверзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
2016Иван ВасилескиФакултет за електротехника и информациски технологииУниверзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
2016Николина ШутиноскаТехнички факултетУниверзитет „Климент Охридски“ – Битола
2016Мери ЖајаФакултет за земјоделски науки и хранаУниверзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
2016Филип СтојановскиФакултет за информатички науки и компјутерско инженерствоУниверзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
2016Арти ЌормеметиМашински факултетУниверзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
2016Игор ТалескиФакултет за природни и технички наукиУниверзитет „Гоце Делчев“ – Штип
2016Мартина БошковскаТехнолошко металуршки факултетУниверзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
2016Ивана НиколоскаШумарски факултетУниверзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
2016Викторија МитреваЕлектротехнички факултетУниверзитет „Гоце Делчев“ – Штип
2017Игор ПетровскиФакултет за информатички науки и компјутерско инженерствоУниверзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
2017Леарт ТаравариГрадежен факултетУниверзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
2017Младен ДимовскиФакултет за електротехника и информациски технологииУниверзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
2017Тамара МитеваМашински факултетУниверзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
2017Моника СтојановаФакултет за земјоделски науки и хранаУниверзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
2017Есра ИљазиАрхитектонски факултетУниверзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
2017Јовица ГрковскиТехнолошко металуршки факултетУниверзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
2017Делфина ГеоргиеваТехнолошко технички факултетУниверзитет „Гоце Делчев“ – Штип
2017Ѓуллер АбдулаФакултет за компјутерски науки и инженерствоУниверзитет за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ Охрид
2017Христијан РистевскиТехнички факултетУниверзитет „Климент Охридски“ – Битола
2017Јорданка ЧаневаГрадежен факултетУниверзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
2018Петар ТонковиќФакултет за информатички науки и компјутерско инженерствоУниверзитет “Св. Кирил и Методиј” – Скопје
2018Никола ЦветковскиФакултет за електротехника и информациски технологииУниверзитет “Св. Кирил и Методиј” – Скопје
2018Александар ЃерасимовскиМашински факултетУниверзитет “Св. Кирил и Методиј” – Скопје
2018Ангелина СтаматоскаФакултет за земјоделски науки и хранаУниверзитет “Св. Кирил и Методиј” – Скопје
2018Жаклина АнѓелковскаАрхитектонски факултетУниверзитет “Св. Кирил и Методиј” – Скопје
2018Мартин СтојчевскиТехнолошко-металуршки факултетУниверзитет “Св. Кирил и Методиј” – Скопје
2018Кристијан ЦокоскиШумарски факултетУниверзитет “Св. Кирил и Методиј” – Скопје
2018Павел ИлоскиФакултет за природни и технички наукиУниверзитет “Гоце Делчев” – Штип
2018Ивана  ВелевскаТехнички факултетУниверзитет “Св. Климент Охридски” – Битола