1920Здружение на Југословенските инженери и архитекти – Секција Скопје
1946Друштво на инженери и техничари на Македонија
1951Подружниците на Друштвото на инженери и техничари на Македонија прераснуваат во Републички струкови друштва на инженери и техничари
1956Друштвото на инженери и техничари на Македонија се преименува во Сојуз на инженери и техничари на Македонија
1962Се основа Суд на честа
1991Сојуз на инженерите и техничарите на Македонија, самостоен Сојуз во република Македонија
1994Преименување на Сојуз на инженерите и техничарите на Македонија во Институција на инженерско научни друштва и сојузи на Република Македонија
1996Златен јубилеј и Прв број на списанието Инженерство
1998Институција на инженерско научни друштва и сојузи на Република Македонија се преименува во Асоцијација на здруженија на на инженери- Инженерска институција на Македонија
2004Прво доделување на признанието Инженерски прстен
2010Инженерска институција на Македонија станува полноправна членка на Асоцијација на европските национални инженерски организации
2015Се основа Клуб на носители на инженерски прстен
2016Доделена Повелба на Република Македонија по повод 70 години од основањето како професионална научно-стручна организација, а особено за постигнатите резултати во стимулирањето и координирањето на развојот на науката и новите технологии во сите инженерски дисциплини во Република Македонија
2018Се основа Клуб на млади инженери
2018Инженерска институција на Македонија станува полноправна членка на Европската организација на млади инженери