Иван Бановски

  • Претседател на Надзорна комисија на Инженерска институција на Македонија