Проф. д-р Милорад Јовановски

Потпретседател на Инженерската институција на Македонија

Друштво на градежните конструктори на Македонија

Редовен професор на Градежниот факултет при Универзитет “Св. Кирил и Методиј” Скопје