Мирослав Котевски

  • Здружение за електроника, телекомуникации, автоматика и информатика на Македонија, Скопје – ЕТАИ