Мисија

Координирање на развојот на сите полиња од инженерската наука и струка, на инженерската практика и технологија, преку опфат и заедничко дејствување на сите инженерски кадри, со цел да се биде носител на технолошкиот развој на државата и пошироко.

Визија

Да ги поттикнува и мотивира младите во развојот на инженерството за да бидат фронт во глобалниот иновациски натпревар во светот, подобрувајќи го квалитетот и начинот на живеење.