Во оваа јубилејна година, ИМИ доби ново раководство на Седмото изборно генерално собрание што се одржа на 29 март 2016. Во присуство на 26 од 30 делегати од 15 здруженија, членки на ИМИ, се избраа органите на Институцијата што ќе ја водат во наредниот четиригодишен период.   Претседател на ИМИ Д-р Христина Спасевска , редовен професор на Факултетот за електротехника и информациски технологии при Униврезитетот “Св. Кирил и Методиј” од Скопје и претседател на Здружението на инженерите по физика. Проф.Повеќе →

Инжинерската институција на Македонија и Факултетот за електротехника и информациски технологии од Скопје ја организираат Работилницата “The role of CEI to enhance cooperation of Western Balkan Countries on green energy production”. Овој настан ќе се одржи на 03 јуни 2013 во Салата за конференции на  Факултетот за електротехника и информациски технологии во Скопје. Основната цел на Работилницата е воспоставување на Балканска мрежа во полето на производството и промоцијата на зелената енергија. Ни причинува особена чест да Ве поканиме да присуствувате на настанот. ПретседателПовеќе →