Повик за доставање понуди за ангажирање на лице за извршување на работи како Менаџер на Центар за менаџирање на знаења и вештини во рамки на ЕУ Проектот „Пазарно ориентирани вештини за одржливо енергетски ефикасно градење“ (TRAINEE)

Инженерската институција на Македонија објавува оглас за ангажирање на Менаџер на Центарот за менаџирање на знаења и вештини, за потребите на проектот „Пазарно ориентирани вештини за одржливо енергетски ефикасно градење“ (TRAINEE).
Ангажманот се однесува за времетраењето на проектот т.е од 04 фебруари 2019 до 30 октомври 2020 година.

Заинтересираните кандидати треба да ги достават своите понуди по е-пошта на е-адреса: office@engineer.org.mk или на адреса

Инженерска институција на Македонија,
ул. Даме Груев 14а,
1000 Скопје,
Македонија

Документите се дадени во прилог: