Цел на повикот Проектот ќе развие и ќе промовира поддршка на градежниот сектор, во насока на креирање дополнителни капацитети на вработените за имплементирање на параметрите за енергетска ефикасност во градбите. Проектот се води во рамките на „Хоризонт 2020“ (работна програма „Безбедна, чиста и ефикасна енергија“, под повикот за „Енергетска ефикасност“ ЕЕ-2016-2017). Понудувачот треба да обезбеди техничка поддршка на Проектот „Пазарно ориентирани вештини за одржливо енергетски ефикасно градење“ (TRAINEE), за дизајн и одржување на веб страна на Центар за менаџирање наПовеќе →

Цел на повикот Проектот ќе развие и ќе промовира поддршка на градежниот сектор, во насока на креирање дополнителни капацитети на вработените за имплементирање на параметрите за енергетска ефикасност во градбите. Проектот се води во рамките на „Хоризонт 2020“ (работна програма „Безбедна, чиста и ефикасна енергија“, под повикот за „Енергетска ефикасност“ ЕЕ-2016-2017). Понудувачот треба да обезбеди техничка поддршка на Проектот „Пазарно ориентирани вештини за одржливо енергетски ефикасно градење“ (TRAINEE), со изработка на графички дизајн на визуелен идентитет и промотивни материјали наПовеќе →

Цел на повикот Проектот ќе развие и ќе промовира поддршка на градежниот сектор, во насока на креирање дополнителни капацитети на вработените за имплементирање на параметрите за енергетска ефикасност во градбите. Проектот се води во рамките на „Хоризонт 2020“ (работна програма „Безбедна, чиста и ефикасна енергија“, под повикот за „Енергетска ефикасност“ ЕЕ-2016-2017). Понудувачот треба да обезбеди услуги за организација на настани во рамки на Проектот „Пазарно ориентирани вештини за одржливо енергетски ефикасно градење“ (TRAINEE), за организација на настани за основање на ЦентарПовеќе →

Цел на повикот Проектот ќе развие и ќе промовира поддршка на градежниот сектор, во насока на креирање дополнителни капацитети на вработените за имплементирање на параметрите за енергетска ефикасност во градбите. Проектот се води во рамките на „Хоризонт 2020“ (работна програма „Безбедна, чиста и ефикасна енергија“, под повикот за „Енергетска ефикасност“ ЕЕ-2016-2017). Понудувачот треба да обезбеди техничка поддршка на Проектот „Пазарно ориентирани вештини за одржливо енергетски ефикасно градење“ (TRAINEE), за техничка изработка и печатење на работни материјали за воспоставување и пилотирањеПовеќе →

Engineering Institution of Macedonia, for the purpose of implementation of EU Project “Toward market-based skills for sustainable energy efficient construction”-TRAINEE, is announcing the call for expertise for EU practices (good practice and concepts)-comparative analysis for establishing Knowledge Centre. More detailed information regarding the call, its scope and the deadlines are included in the following documents: Letter of invitation to tender call for expertise for EU practices Contract Notice Instructions to Tenderer Terms of Reference Tender Submission Form Budget as FinancialПовеќе →

Покана за Осмиот Меѓународен конгрес (Металургија, материјали, животна средина – ММЕ) во Охрид, Македонија, 30.05-03.06.2018. Конгресот е организиран од Сојузот на металурзи на Македонија и Технолошко-металуршкиот факултет со поддршка на владините институции и македонската индустрија. http://www.tmf.ukim.edu.mk/cmum18/Повеќе →

Од 07.06.2018 до 09.06.2018 во Скопје, во организација на Друштвото за геотехника на Македонија (ДГМ) и коорганизација на Универзитетот “Св Кирил и Методиј”, Градежниот факултет при УКИМ, Комората на овластени архитекти и овластени инженери и Инженерската институција на Македонија ќе се одржи XVI Европска подунавска конференција за геотехника. Почесен покровител е Н.Е. д-р Ѓорѓе Иванов, Претседател на Република Македонија.Повеќе →