ОБУКИ ЗА ДИГИТАЛНИ ВЕШТИНИ

Обуките се наменети за млади лица од 18 до 29 години  што сакаат да се стекнат со дигитални вештини за

  1. проектирање и инсталирање на фотоволтаични системи,
  2. проектирање и инсталирање сончеви топлински колекторски системи
  3. БИМ (BIM – Building information Modeling) – дигитални алатки во градежната индустрија

со искористување на  ВАУЧЕРОТ ДО 30.000 ДЕНАРИ ЗА ОБУКИ ЗА ДИГИТАЛНИ ВЕШТИНИ.

НОВО
Сите што не се стекнале со ваучер можат да ги следат обуките за половина цена, т.е. за вредност на доплатата.

Пријави се за обука ТУКА

 

 

ИНФОРМАЦИИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ВАУЧЕРОТ

ВАУЧЕРОТ може да го користат млади лица помеѓу 18 и 29 години со најмалку завршено средно образование.

ВАУЧЕРОТ има максимална номинална вредност од 30 000 денари и покрива 50% од вкупната цена на обуката, останатите 50% треба да се уплатат на сметката на Инженерската институција на Македонија на 2 рати.

ВАУЧЕРОТ може да се искористи во период од 15 август 2020 година до 15 декември 2020.

За ВАУЧЕРОТ се аплицира на uslugi.gov.mk на https://uslugi.gov.mk/service-details.nspx?serviceId=5188.

ЗА СЕКОЈА АПЛИЦИРАНА ОБУКА СО ВАУЧЕР, СЛЕДУВА УШТЕ ЕДНА ОБУКА БЕСПЛАТНО!

ЗА СЕКОЈА АПЛИЦИРАНА ОБУКА СО ВАУЧЕР, СЛЕДУВА БЕСПЛАТНО УЧЕСТВО НА ЕВРОПСКАТА КОНФЕРЕНЦИЈА НА МЛАДИ ИНЖЕНЕРИ https://eyeohrid2020.engineer.org.mk/!

ДАТУМИ ЗА АПЛИЦИРАЊЕ ЗА ВАУЧЕР

18 јули -1 август 2020 година на Националниот портал за електронски услуги uslugi.gov.mk на https://uslugi.gov.mk/service-details.nspx?serviceId=5188

АПЛИЦИРАЈТЕ ЗА ВАУЧЕР И ЌЕ МОЖЕТЕ ДА ГИ СЛЕДИТЕ ОБУКИТЕ ЗА ПОЛОВИНА ЦЕНА!

Повеќе информации како да аплицирате за ВАУЧЕРИТЕ дадено на линкот

http://engineer.org.mk/upatstvo-za-vaucer.pdf

КОНТАКТ

obuki@engineer.org.mk

Дигитални алатки за проектирање и инсталирање на фотоволтаични системи
Вовед во БИМ - Дигитални алатки во градежната индустрија
Дигитални алатки за проекитрање и инсталирање на сончеви топлински колекторски ситеми