Пецо Неделковски

  • Член на Надзорната комисија на Инженерската институција на Македонија
  • Здружение на ЕТАИ
  • ИЦС КОНСАЛТИНГ ИНЖЕНЕРИНГ