Проф. д-р Стефанка Хаџи Пецова

  • Член на Надзорната комисија на Инженерската институција на Македонија
  • Хортикултурно здружение на Македонија – ХОЗДРУМ
  • Професор на Шумарски факултет при Универзитет “Св. Кирил и Методиј” Скопје, во пензија