Проф. д-р Свето Цветковски

  • Член на Управниот одбор на Инженерската институција на Македонија
  • Здружение на металурзи на Македонија
  • Редовен Професор на Технолошко-металуршки факултет (ТМФ) при Универзитет “Св. Кирил и Методиј” Скопје