Клуб на млади инженери

Александар Крлески

Претседател

Николина Шутиноска

Потпретседател

Христо Никодиновски

Генерален секретар

Елена Наумовска

Претседател
Организирање настани

Стојан Спасевски

Претседател
Финансии

Симона Николова

Претседател
Членство

Тина Манолева

Претседател
Односи со јавност

Кристина Јаневска

Секретар
Организирање настани

Секретар

Секретар
Финансии

Марија Милосављева

Секретар
Членство

Кристина Кузеска

Секретар
Односи со јавност

Клуб на носители на Инженерски прстен

Јорданка Чанева

Претседател

Моника Стојанова

Потпретседател

Леарт Таравари

Генерален секретар

Тамара Георгиевска

Член од новите носители

Благој Шурбевски

Член од новите носители