Клуб на млади инженери

Александар Крлески

Претседател

Николина Шутиноска

Потпретседател

Христо Никодиновски

Генерален секретар

Елена Наумовска

Претседател
Организирање настани

Стојан Спасевски

Претседател
Финансии

Симона Николова

Претседател
Членство

Тина Манолева

Претседател
Односи со јавност

Кристина Јаневска

Секретар
Организирање настани

Секретар

Секретар
Финансии

Марија Милосављева

Секретар
Членство

Кристина Кузеска

Секретар
Односи со јавност

Клуб на носители на Инженерски прстен

Лилјана Димевска

Претседател

Николина Шутиноска

Потпретседател

Ивона Павловска

Генерален секретар

Моника Стојанова

Член од новите носители

Јорданка Чанева

Член од новите носители

Леарт Таравари

Член од новите носители