Асоцијација на здруженија на инженери
Инженерска Институција на Македонија

Монографија 2020
Монографија 2018
Монографија 2016
Извештај за работа 2016-2022