Slide background Image layer

Јубилеј 70 години

Инженерска интитуција на Македонија

Инженерската институција на Македонија го следи, стимулира и координира развојот на науката и новите технологии во сите инженерски дисциплини во Република Македонија, како заложба што произлегува од потребите и интересите на нејзините членови.

Slide background Image layer

Инженерски прстен 2016

Доделени признанијата на најдобрите дипломци

Со цел да се промовира и потикне афирмативен однос кон знаењето како еден од клучните елементи за личен општествен и цивилизациски развој, Инжинерската институција на Македонија секоја година им доделува на најдобрите дипломирани студенти од факултетите коишто негуваат инженерски дисциплини, Инженерски прстен.

Добредојдовте на страницата на ИМИ

Инженерска институција на акедонија (ИМИ) е единствена професионална, неполитичка и непрофитабилна организација која преку своите здруженија и сојузи ги обединува инженерите практичари и инженерите научници во Република Македонија. Здружувањето на инженерите од Република Македонија во професионална организација датира од февруари 1946 година кога беше формиранo Друштвото на инженерите и техничарите на Македонија (ДИТМ), кое по десетина години го промени името во Сојуз на инженерите и техничарите на Македонија (СИТМ).

Мисија на ИМИ

Инженерската институција на Македонија го следи, стимулира и координира развојот на науката и новите технологии во сите инженерски дисциплини во Република Македонија, како заложба што произлегува од потребите и интересите на нејзините членови.

Последни новости

Објавено на: 07.07.2015

ИНЖЕНЕРСТВО ЈУНИ 2015

Излезе новиот број од списанието "Инженерство", списание за инженерско творештво и технологија. Списанието може да го превземете на следниоит линк.

Објавено на: 14.07.2014

ИНЖЕНЕРСТВО ЈУНИ 2014

Излезе новиот број од списанието "Инженерство", списание за инженерско творештво и технологија. Списанието може да го превземете на следниоит линк.

Објавено на: 13.01.2014

ИНЖЕНЕРСТВО ДЕКЕМВРИ 2013

Излезе новиот број од списанието "Инженерство", списание за инженерско творештво и технологија. Списанието може да го превземете на следниоит линк.

Објавено на: 10.06.2013

Списание "Инженерство" Maj 2013

Излезе новиот број од списанието "Инженерство", списание за инженерско творештво и технологија. Списанието може да го превземете на следниоит линк.

Членки на ИМИ

ИНЖЕНЕРСТВО - Излезе новиот број од списанието инженерство